Kankanta ya sey piuna ugujun

Nauy ey kanta at nakopya assey kankantan dasey iMajukayong, ‘Kanta Para Asda iMajukayong Ey Mandayow An Apudyus’ ey impublish sey TAP (Translators Association of the Philippines)